Thursday, October 04, 2012

blegger.com

Thegg oldegg manegg andegg hisegg friendsegg usedegg toegg speakegg inegg aegg streggange eneggcoeggded slangegg whenegg theyegg wereegg youngegg.

Doesegg aneggyeggone elsegg remeggemeggber Egg Langueggage?

Appeggarreggenteggly soegg!
No comments: